Spreekuren

Een bezoek aan uw huisarts kan alleen op afspraak. Voor zo’n afspraak rekenen wij 15 minuten. Als u denkt meer tijd nodig te hebben moet u dit bij het maken van de afspraak melden aan de assistente. Dit voorkomt dat het spreekuur uitloopt. Als u de afspraak niet na kunt komen wilt u zich dan zo spoedig mogelijk afmelden. Uitstrijkjes en kleine chirurgische ingrepen doen wij alleen op bepaalde dagen. Als u hiervoor een afspraak wilt maken moet u dat melden aan de assistente.

Telefoonnummer

010 421 40 77

Openingstijden

Wij zijn op alle werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur

Huisbezoek

Als u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen, kunt u aan de assistente vragen of de dokter naar u toe komt. U moet dan voor 11 uur bellen. De dokter komt dan tussen 12.00 en 14.30 uur bij u langs.

Vragen per e-mail

U kunt uw huisarts niet dringende vragen stellen per e-mail. Zie contactpagina. U kunt op deze manier ook uitslagen opvragen. Kijkt u wel eerst even onder afwezig of uw huisarts niet op vakantie is.

Urine

Kunt u iedere werkdag voor 11.00 uur inleveren. De urine in een daarvoor bestemde container aanleveren. U kunt deze container gratis bij ons ophalen. Bij de urine levert u een formulier in waarop u uw naam, geboortedatum en uw klachten invult. Dit formulier kunt u vinden op de balie. Na 14.00 uur kunt u de assistente bellen voor de uitslag.

Recepten

Recepten kunnen worden herhaald via onze receptenlijn. De receptenlijn vindt u via het keuzemenu onder ons gewone praktijknummer: 010-4214077. Ook via onze website of via MGN kunt u recepten herhalen. De medicatie ligt na 2 werkdagen klaar bij uw apotheek. 

Praktijkassistente

Onze assistentes Evelien Huveneers, Tamara Spruit en Zineb Rabhi beantwoorden de telefoon en beheren de agenda. Tamara werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, Evelien op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, Zineb op woensdag, donderdag en vrijdag. Zij zorgen ervoor dat de praktijk zo goed mogelijk draait. Om dit te voor elkaar te krijgen hebben zij vaak wat meer informatie van u nodig. Daarom kunnen zij u vragen stellen over de reden van uw bezoek aan de dokter.
U kunt ook bij de assistentes terecht voor injecties, oren uitspuiten, het meten van uw bloedsuiker en dergelijke. Ook maken zij uitstrijkjes. Zij hebben dagelijks spreekuur. U moet hiervoor wel een afspraak maken. Evelien bezoekt ook onze patienten met chronische ziekten thuis.

PRAKTIJKONDERSTEUNER

Onze praktijkondersteuner is Patricia Ketting. Een praktijkondersteuner doet managementtaken in de praktijk en is opgeleid en aangesteld om meer aandacht en zorg te kunnen geven aan speciale groepen patiënten in de praktijk, zoals ouderen en mensen met chronische ziektes (zoals suikerziekte, hoge bloeddruk en astma/COPD). Tijdens haar spreekuren begeleidt, adviseert en controleert zij u. Dit uiteraard in nauw overleg met uw huisarts.

 

Er zijn ook 2 praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg in de praktijk werkzaam, Nadine Zaza en Annemiek Verbeek. Zij kunnen u helpen met problemen die niet op lichamelijke vlak liggen, zoals overspannenheid, rouwverwerking, lichte depressie etc. U kunt op hun spreekuur een afspraak maken via de assistentes.

FYSIOTHERAPIE

Wij werken samen met de maatschap voor fysiotherapie Fysio4You. In onze praktijk hebben de fysiotherapeuten een eigen praktijkruimte.

Spreekuren huisartsen

 

  •  Leonie de Bont
    maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

 

  • Lisa Nijland

         maandag en vrijdag

 

  • Elleke Vervat

     maandag, dinsdag, donderdag en  vrijdag

 

  • Alwine Kist

     woensdag en donderdag

 

Bij spoedgevallen kunt u bij afwezigheid van uw huisarts altijd terecht bij de andere dokter(s).

De medewerkers van HAP Buitenhof

 

Huisartsen

Leonie de Bont

Lisa Nijland

Elleke Vervat

Alwine Kist

Praktijkondersteuner

Patricia Ketting

 

POH-GGZ

Annemiek Verbeek

Nadine Zaza

Assistentes

Evelien Huveneers

Tamara Spruit

Zineb Rabhi

 

Samenwerking met

Praktijk voor fysiotherapie: Fysio4you

 

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Wij stellen het op prijs wanneer u, wanneer u ontevreden bent, dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem.  U kunt deze klachtenfunctionaris bereiken op telefoonnummer 
088-0229100

Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg.  Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Onze huisartsenpraktijk werkt mee met wetenschappelijk onderzoek

Onze huisartsenpraktijk werkt mee met wetenschappelijk onderzoek

Onze huisartsenpraktijk stelt gegevens ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek van het Erasmus MC. Voor dit onderzoek zijn medische gegevens nodig van vele duizenden patiënten over een lange periode. De basis hiervoor zijn de gegevens die uw huisarts bij uw bezoek vastlegt in de computer. Uw naam en adres blijven alleen bij uw huisarts bekend. Uw zorggegevens worden vóór gebruik in de database gepseudonimiseerd. Dit betekent dat de gegevens anoniem zijn voor de onderzoeker, en dat alleen uw huisarts, als het nodig is, uw identiteit weer kan achterhalen.

Het doel van dit onderzoek is om de zorg voor de inwoners van Nederland en in het bijzonder van de regio Rijnmond  te verbeteren.

Dit onderzoek wordt gedaan door de afdeling Medische Informatica en de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. De afdeling Medische Informatica richt zich op heel Nederland en doet dit onder de noemer ‘IPCI’ (Integrated Primary Care Information). De afdeling Huisartsgeneeskunde concentreert zich op de regio Rijnmond onder de noemer ‘Rijnmond Gezond’. De data die deze twee afdelingen gebruiken zijn hetzelfde, de vragen die ze ermee gaan beantwoorden kunnen wel wat verschillen.

Vragen die beantwoord kunnen worden met deze data zijn bijvoorbeeld:

·         Leidt gebruik van een geneesmiddel tot het verdwijnen van de klachten en hoe snel?

·         Hoeveel en welke bijwerkingen treden er op bij de verschillende geneesmiddelen?

·         Hebben kinderen die wonen in de meest vervuilde wijken van Rijnmond vaker lichamelijke klachten?

Wat zijn risicofactoren voor veel voorkomende aandoeningen?
U kunt op de beide websites meer lezen over het onderzoek binnen de twee projecten.

 

Uw gegevens

Wij mogen uiteraard niet zomaar uw gegevens delen met de onderzoekers. Deze gegevens zijn beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Gegevens zoals uw naam, adres, woonplaats en BSN worden dan ook niet doorgegeven aan de onderzoekers. De onderzoekers kunnen niet zien van welke patiënt deze afkomstig zijn.

Heeft u bezwaren tegen het gebruik van uw gegevens voor dit onderzoek, meldt dit dan bij uw huisarts of de praktijkassistente. Uw gegevens zullen dan niet worden gebruikt.